احداث بوستان بانوان

عملیات اجرایی: احداث بوستان بانوان

هدف: تسهیلات و رفاه مناسب جهت بانوان همراه با امنیت بیشتر و مناسب در ایجاد محیط مناسب و مفرح

مقدارکار: خاکبرداری،تسطیح،خاکریزی سنگی،آماده سازی،جدولگذاری،فضای سبز،نمازخانه،سرویس بهداشتی و تاسیسات مکانیکی و برقی و امور جنبی و آبنما در مساحت 15000 متر مربع

اعتبار:6000 میلیون ریال