احداث جاده دسترسی به امامزاده سلیمان(ع)

عملیات اجرایی: احداث جاده دسترسی به امامزاده سلیمان(ع)

هدف: تسهیل در تردد زائرین و تامین رفاه بیشتر شهروندان

مقدار کار: 12000 متر مربع زیرسازی،جدولگذاری و آماده سازی

اعتبار: 2000 میلیون ریال