صورتجلسه شورا

صورتجلسه

با هماهنگی رئیس شورای اسلامی شهر بیدستان آقای علی سلمی پور ریسن جلسه ای در دفتر شورا با حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار و بنگاه داران و انبوه سازان شهر بیدستان تشکیل شد و در ابتدای جلسه آقای سلمی پور توضیحاتی را در مورد رکود ساخت و ساز و کمبود نقدینگی در شهر علی رقم در اجرا بودن 11 پروژه در دست احداث شهرداری ارائه نمودند و اهم پیشنهادات و تصمیمات متخذه در این جلسه به شرح ذیل  می باشد:

 

1-   پیشنها در خصوص تسریع در روند رسیدگی به پرونده های از طرف شهرداری

2-    رایزنی در خصوص پرداخت تسهیلات از طرف شورا و شهرداری با مراجع ذیصلاح که طبق مصوبه دولت مقرر گردیده تسهیلات 150/000/000ریالی با کارمزد 5 درصد در اختیار انبوه سازان و مالکین قرار گیرد

 

3-    اعطای تسهیلات و پایین آوردن عوارضات پروانه ساخت برای بافت فرسوده شهر بیدستان از طرف شهرداری جهت تشویق مالکین