عملکرد واحد انفورماتیک

محمدرضا خواجه حق وردی

مسئول آمار و فناوری اطلاعات

گزارش عملکرد یک ماهه واحد فناوری اطلاعات در سال 95

 1. تهیه پشتیبان از داده ها و اطلاعات و بانک های اطلاعاتی شهرداری

 2. تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری شهرداری بیدستان

 3. پشتیبانی و نظارت بر عملکرد اتوماسیون اداری

 4. پشتیبانی و نظارت بر عملکرد اتوماسیون فنی و شهرسازی

 5. به روز رسانی سایت شهرداری بیدستان در مناسبت های مختلف

 6. درج پیام های شهروندی در تابلوی روان باند کندرو

 7. تهیه استعلام و تامین تجهیزات موردنیاز واحدها

 8. سرکشی به سایت آما و بازرسی جهت دریافت اطلاعات جدید

 9. سرکشی به سایت سازمان شهرداری ها برای دریافت نامه های رسیده

 10. رسیدگی به امور ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی 

 11. سرکشی به سرورهای شهرداری و نصب نرم افزارهای موردنیاز و تعمیرات لازم

 12. پشتیبانی از نرم افزارهای درآمد و بایگانی که توسط خود واحد انفورماتیک طراحی و نوشته شده است

 13. پیگیری تعمیر سیستم پشتیبان برق شهرداری بیدستان

 14. برآورد هزینه ارتقاع سیستم سرور و سیستم برق پشتیبان