عملکرد واحد حمل و نقل

روح الله مرادی

مسئول واحد حمل و نقل

عملکرد یک ماهه واحد حمل و نقل در سال 95

  1. استقرار پلیس راهور در مجتمع ادارات
  2. معرفی بازرس، مسئول خط و نماینده رانندگان خط قزوین بیدستان
  3. پیگیری ساخت و نصب ایستگاه انتظار
  4. تهیه بانک اطلاعاتی رانندگان
  5. پیگیری تعمیر و اصلاح ایستگاههای اتوبوس