عملکرد واحد خدمات شهری و فضای سبز

مهندس رسول زارعپور

مسئول خدمات شهری و فضای سبز

عملکرد یک ماهه خدمات شهری در سال 95

به گزارش مهندس رسول زارعپور مسئول خدمات شهری و فضای سبز خدمات ارائه شده در این حوزه به شرح زیر است

 • افزایش میزان سرانه فضای سبز در پارک امام علی(ع) با جمع آوری شن و ماسه در محوطه و اجرای چمن کاری و گل کاری 

 • با توجه به تاسیس مزارستان جدید در ضلع جنوبی شهر جنب امامزاده کلیه مسیر درختکاری، و مسیر رفت وآمد با ساخت پل ورودی تکمیل گردید.

 • با توجه به خرابی کف جداول و مانداب و لجن در بعضی از نقاط ، کلیه جداول خراب سطح شهر با لیسه کاری رفع نواقص گردید.

 • پاکسازی تبلیغات در دیوارهای محوطه کمربندی انجام و متخلفین به واحد اصناف معرفی گردیدند

سایر اقدامات حوزه خدمات شهری به قرار زیر می باشد که جهت استحضار همشهریان تقدیم می گردد.

 1. اصلاح المان امام علی (ع)

 2. روشنایی پل های عابر پیاده جاده ترانزیت

 3. پیاده روسازی معابر

 4. ترمیم جداول سطح شهر

 5. درختکاری خیابان فردوسی

 6. اصلاح دورباغچه های باند کندرو

 7. ایجاد حفاظ دور کانال اتوبان

 8. درختکاری مسیر مزار بیدستان

 9. درختکاری امامزاده

 10. تسطیح دور امام زاده جهت گلکاری

 11. تاسیس پل و کانال مزارستان

 12. عریض نمودن پل روبروی امامزاده

 13. تسطیح و آماده سازی زمین جهت استقرار و انتقال چهارشنبه بازار

 14. رنگ آمیزی دیوارها و معدوم نمودن تبلیغات

 15. سم پاشی کلیه فضای سبزو اشجار بوستان ها و درختان

 16. رنگ آمیزی تابلوهای مقابل مساجد سطح شهر

 17. راه اندازی آب نمای المان مزار شهدا

 18. نصب تابلو

 19. خاکریزی پارک بانوان

 20. نصب ایستگاه های شیشه ای