سخن شهردار

صميمانه ترين سلام ها و درودهاي خود را به پيشگاه حضرت وليعصر (عج ) و نائب بر حقش مقامعظماي ولايت و مسئولين دلسوز نظام و مردم پرتلاش و مهربان بيدستان تقديم مي نمايم . خداوند متعال را شاكريم كه فرصت خدمت به شهروندان فهيم و فرهنگ مدار اين شهر را براي ما مقدر فرمود . بي ترديد سازمان بزرگي همچون شهرداري باداشتن وظايف متعدد در حوزه هاي مختلف شهري ، بزرگترين نهاد مدني خدمتگزار بشمار مي آيد . براين اساس روح خدمتگزاري و اخلاص مي بايست بيش از پيش در پيكره اين سازمان دميده شده تا رضايتمندي شهروندان محقق گردد . واقعيت اين است كه شهر بيدستان باتوجه به نوع اقليم منطقه و موقعيت جغرافيايي با مسايل ،‌ مشكلات و چالش هاي زيادي روبرو بوده كه عمده آن دربلندمدت و در سايه توجهات باريتعالي و سعه صدر مردمان سخت كوش و عالم بيدستان مرتفع خواهد شد . خوشبختانه كاستي ها و نواقص شهربيدستان شناسايي شده و شوراي اسلامي شهر و شهرداري برآنست در جهت حل منطقي و عملي معايب موجود راه حل منطقي ، سريع و علمي چاره انديشي نمايند كه يقيناً دستاورد تعامل آنها غلبه برمشكلات شهر وحلاوت آن به مذاق شهروندان خواهد بود . در اين مدت نيز با ايمان به اين موضوع كه :

« خدمت بي منت آرمان ماست  »

كار را شروع نموديم و معتقد برآنيم كه سيستم اجرايي شهرداري هرگز به تنهايي برمشكلات فائق نخواهد آمد اما با صداقت ، عدالت اجتماعي ، انضباط مالي ، تقويت نظارت ، پرهيز از هرگونه تنش  و مقابله جدي با اعمال خلاف قانون عزم مديريتي خود را براي حل مشكلات مردم بسيج نموده و با علم به اينكه هيچ شان و رجحاني جز خدمتگزاري برمردم نداريم تمام تلاش خود را جهت ايجاد اعتماد ميان شهروندان و شهرداري بكارخواهيم بست و قطعاً با ياري همشهريان فكور و صبورمان شهري مطلوب ،، پاك ، سرسبز و با امكانات مدرن شهري كه حق ايشان مي باشد را درآينده نزديك خواهيم داشت. و در اين طريق طولاني مشاركت تان را با قلمي يا قدمي چشم انتظارو آرزومنديم  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.