شهرداری در یک نگاه

شهرداری بیدستان با تلاشهای مستمر و پیگیریهای مجدانه شورای اسلامی شهر  درتیرماه سال 1382 رسما تاسیس گردید وبودجه شهرداری در سال 1382 رقمی معادل 2/300/000/000ریال بوده که درسال 1385 رقمی بالغ بر 15/000/000/000ریال رسیده است که رقمی حدود 1/525 درصد رشد داشته است  این رشد در سال 86 به مبلغ 26/000/000/000ریال رسیده است که در نوع خود در بین شهرداریهای کشور بی نظیر است .ساختمان جدید شهرداری نیز در سال 86 در متراژ1500 متر مربع احداث ودر سال 87 افتتاح گردید ودر  حال بهره برداری می باشد درحال حاضر شهرداری دارای 39 نفر پرسنل اداری و 32 نفر پرسنل خدمات شهری و فضای سبز می باشد.میانگین سنی 28 سال جوان بودن نیروهای بدنه شهرداری را نشان می دهد در ضمن سطح تحصیلات نیروهای بخش اداری4% فوق لیسانس  45%  لیسانس  14%   فوق دیپلم  37%  دیپلم میباشندن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.