جلسه ی هماهنگی یادواره ی شهدای شهرستان البرز

جلسه ی هماهنگی یادواره ی شهدای شهرستان البرز با حضور شهردار،اعضای شورای اسلامی،فرماندهی مقاومت بسیج،مدیران مدارس،مسولین شهری ،امامان جماعت و معتمدین شهر بیدستان.