خلاصه کل بودجه و اعتبارات و درآمدهای شورای اسلامی

رئیس شورای اسلامی شهر بیدستان با اشاره به تلاش مدیریت شهری در راستای وضعیت اقتصادی شهر و تسویه بدهی های شهرداری ، آن ا نقطه مثبتی در فعالیت های شهری برشمرد و تصریح کرد : در واقع رشد متناسب فرهنگ شهری در کنار تعامل متقابل بین شهروندان با مدیران سطح شهر زمینه ساز پیشرفت و توسعه شهر بیدستان در چند سال گذشته بوده است .
غلامرضا زارع پور با ابراز امیدواری از آینده روشن شهر بیدستان خاطرنشان کرد به موجب تعامل بسیار خوب اعضاء شورا و شهرداری در مسیر توسعه ، امید می رود بیدستان یکی از مقصد های بسیار مناسب برای زندگی با هزینه های معقول می باشد .
رئیس شورای اسلامی در ادامه به خلاصه کل بودجه و اعتبارات کل شورا پرداخت و توضیح داد در شش ماه اول سال جاری این شورا بالغ بر 490/000/000ریال درآمد ( اعتبار ) داشته و بالغ بر510/900/000 هم هزینه داشته است که جدول مربوطه به هر دو مورد به شرح ذیل است .

 

درآمدها و منابع تأمین اعتبار


اعتبار جاری از موسسات عمومی دریافتی از محل ماده 16 خدمات اداری : 490/000/000

مازاد سنواتی قبل : 38/988/335

جمع : 528/988/335

 

هزینه ها به تفکیک وظایف


هزینه های پرسنلی حقوق و مزایا:458/000/000

هزینه های اداری:52/900/000

هزینه های انتقالی:  ___

جمع کل:510/900/000