برگزاری اولین کارگاه آموزشی همسران موفق

برگزاری اولین کارگاه آموزشی همسران موفق با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان با سخنوری سرکار خانم آرزو بارسم.

یکشنبه دوم دی ماه 97

فرهنگسرای امام رضا (ع) شهر بیدستان