ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه شیعیان تبریک عرض می کنیم

آن ماه که مهر از نگاهش ریزد / گلبوسه ملک به خاک راهش ریزد
درجشن ولادت رضا هر که نشست / ازبارش مرحمت گناهش ریزد
امشب که شب خجسته میلاد است / تسبیح فرشتگان مبارک باد است
شاد است دل آل محمد اما / بیش از همه دلها دل زهرا شاد است
ولادت با سعادت امام رضا (ع) را به همه شیعیان بالاخص مردم شهیدپرور بیدستان تبریک عرض می کنیم روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان