سخن شهردار

صميمانه ترين سلام ها و درودهاي خود را به پيشگاه حضرت وليعصر (عج ) و نائب بر حقش مقامعظماي ولايت و مسئولين دلسوز نظام و مردم پرتلاش و مهربان بيدستان …

درباره بیدستان

شهر بيدستان در يک نگاه شهر بیدستان در موقعیت 13/36 عرض شمالی و12/50 طول شرقی در دامنه جنوب ر شته کوه البرز در پهنه ی دشت حاصلخیر قزوین قرار دارد …

شهرداری در یک نگاه

شهرداری بیدستان با تلاشهای مستمر و پیگیریهای مجدانه شورای اسلامی شهر  درتیرماه سال 1382 رسما تاسیس گردید وبودجه شهرداری در سال 1382 رقمی معادل 2/300/000/000ریال بوده که درسال 1385 رقمی بالغ …