برگزاری اولین کارگاه آموزشی همسران موفق

برگزاری اولین کارگاه آموزشی همسران موفق با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بیدستان با سخنوری سرکار خانم آرزو بارسم. یکشنبه دوم دی ماه 97 فرهنگسرای امام رضا (ع) شهر …